Könyvtárhasználat

A könyvtár használata

 

1.) A könyvtár használatára vonatkozó szabályok:

A könyvtár szolgáltatásait állampolgárok (természetes személyek) és jogi személyek részére korlátozás nélkül biztosítja. A könyvtár alapszolgáltatásai: saját dokumentumállomány helyben történő használata, tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól, szolgáltatásairól, az eKözszolgáltatások (Ügyfélkapu) igénybevétele a könyvtárhasználók részére fenntartott számítógépeken. A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek.

A könyvtár egyéb szolgáltatásai a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

2.) A könyvtárhasználók jogai:

– alapszolgáltatások igénybevétele ingyenesen,

– egyéb szolgáltatások igénybevétele a használati szabályzatban rögzített módon.

3.) A könyvtárhasználók kötelezettségei:

– az általuk helyben használt, kölcsönzött dokumentumok épségének megőrzése;

– a kölcsönzés határidejének betartása;

– az elveszett, megrongált dokumentumok pótlása az előírt módon.

A könyvtárhasználat feltételeit, rendjét, a térítés ellenében végzett szolgáltatásokat a 2. sz. melléklet, a “A könyvtárhasználati szabályzat” tartalmazza.