Küldetés nyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

 

A településen – és a kistérségben – élők információval, dokumentummal való ellátása, az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása. Az esélyegyenlőség megteremtésének segítése.

Alapvető célok:

– a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésének segítsége

– az olvasói igények kielégítése

– az iskolai oktatás segítése

– egyesületek, civil szervezetek munkájának támogatása

– az országos könyvtári informatikai rendszer szolgáltatásainak biztosítása

– helyismereti és helytörténeti munka segítése

Kulcsfontosságú területek:

– dokumentum-ellátás biztosítása, gyarapítása, feltárása

– könyvtárközi kölcsönzés szerepe

– könyvtári működés alapdokumentumainak folyamatos frissítése

– meglévő infrastruktúra (berendezés, épület) karbantartása, bővítése

– a szolgáltatásokhoz szükséges technikai, személyi feltételek biztosítása

– megváltozott könyvtárhasználói igények kielégítéséhez szükséges képzés, továbbképzés biztosítása a dolgozók részére.